Învățarea Automată – Explicarea Modului în Care AI Învață

Învățarea Automată este o ramură a inteligenței artificiale care se ocupă cu dezvoltarea de algoritmi și modele care permit calculatoarelor să învețe și să facă previziuni sau decizii pe baza datelor. Procesul de învățare automată se bazează pe ideea că sistemele pot învăța automat din date, identificând modele și realizând predicții sau decizii fără a […]