cssdeva

Colegiul Naţional Sportiv “Cetate” este primul colegiu sportiv din România şi poate fi numit pe drept cuvânt o adevărată pepinieră a gimnasticii şi atletismului de răsunet naţional şi mondial. Colegiul are în structura sa Clubul Sportiv Şcolar “Cetate Deva”, dar şi Centrul Internaţional de Gimnastică.
Clădirea care găzduieşte astăzi şcoala, cunoaşte o istorie îndelungată. Astfel prima atestare documentară a clădirii datează din 1785. La sfârşitul secolului al XIX-lea devine cazarmă militară, iar după Marea Unire din 1918 în perioada 1923-1940 clădirea este destinată Şcolii de Arte şi Meserii. În perioada 1940-1951 îşi are sediul în această

clădire Şcoala Tehnică Profesională de Băieti care între anii 1951-1955 devine Şcoala Tehnică de Construcţii Civile şi Industriale. Funcţionează ca Şcoala Profesională de Ucenici Constructori între 1955-1962. Îşi schimbă numele în funcţie de comanda politică a vremii în Şcoala Profesională de Construcţii - Şcoala de Maiştri între 1962-1978.
Cu începere de la 1 septembrie 1978 devine Şcoala Generală nr.7, care a ajuns cunoscută lumii întregi datorită triumfului gimnastelor care se pregăteau aici. Tot atunci, printr-o întâmplare fericită Federaţia Română de Gimnastică, hotărăşte să înfiinţeze la Deva Lotul Naţional de Gimnastică Artistică al României. O altă etapă o reprezintă perioada cuprinsă între 1991-1993 când şcoala este cunoscută sub denumirea de Liceul cu Program de Educaţie Fizică şi Sport ( cu secţii de gimnastică şi atletism). Anul 1993 marchează o altă etapă, şcoala fiind denumită Grupul Şcolar cu Program Sportiv. În anul 1996 se infiinteaza o noua disciplina sportiva, gimnastica aerobica, ce va aduce rezultate deosebite pe plan national si international. 
Începând cu anul şcolar 2003-2004, prin ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului nr. 5188 din data de 07.10.2003, primeste denumirea de Colegiul Naţional Sportiv “Cetate” Deva. Din anul 2009, celor trei discipline existente (gimnastica artistica, atletism si gimnastica aerobica) li se adauga inotul si fotbalul, pentru ca din 2011, prin comasarea Clubului Scolar Sportiv Deva si CNS "Cetate" Deva, sa functioneze si cu disciplinele sportive judo, lupte libere, baschet, volei si canotaj. De istoria acestei şcoli se leagă momente de aur ale sportului românesc. Sportul românesc de înaltă ţinută este reprezentat de 30 de ani de această unitate educativă în care învaţă 600 copii, de la grupele pregătitoare până la ultima clasă de liceu, pe următoarele profile: atletism, baschet, fotbal, gimnastica aerobica, gimnastica artistica, inot, judo, kaiac canoe, lupte libere si volei.

colegiulsisala


GIMNASTICA
Din 1997 unitatea şcolară găzduieşte centrul de pregătire permanentă a Lotului Naţional de Gimnastică, În şcoală îşi desfăşoară activitatea Lotul Naţional de Gimnastică Feminină al României şi Lotul de Juniori al României, iar numele antrenorilor şi elevelor acestuia a făcut demult înconjorul lumii.
Nume de răsunet ca: Nadia Comăneci, Lavinia Agache, Ecaterina Szabo, Daniela Silivaş, Lavinia Miloşovici, Gina Gogean, Maria Olaru, Neculiţa Maria, Oana Petrovschi, Oana Ban sunt asociate cu numele Clubului Sportiv Cetate Deva. Şi lista poate fi continuată, căci tot la acest club s-au pregătit şi renumitele gimnaste: Aurelia Dobre, Emilia Eberle, Dumitriţa Turner, Marilena Neacşu, Cristina Grigoraş, Melita Ruhn, Mirela Barbălată, Camelia Voinea, Cristina Itu, Gabriela Gheorghiu, Mihaela Stănuleţ, surorile Renciu, Rodica Dunca, Marilena Vlădărău, Celestina Popa, Gabriela Potorac, Simona Amânar (de doua ori C.O. - Atlanta şi Sydney), Cristina Bontaş, Andreea Răducan ( C.O. la Sydney), Andreea Isărescu ( C.O. Sydney ), Claudia Presecan ( C.O. la Sydney), Loredana Boboc ( C.O. la Sydney), Andreea Cacovean, Claudia Rusan, Nadia Haţegan.
Rezultatele menţionate sunt datorate eforturilor susţinute ale gimnastelor, eforturi conjugate cu dăruirea şi măiestria profesională a antrenorilor care le-au îndrumat paşii spre zări glorioase.
Îi amintim aici pe deschizătorii şcolii de gimnastică de la Deva pe Bella şi Marta Karoly, alături de directorul Mihai Bănulescu, dar şi pe preşedintele Federaţiei Române de Gimnastică Nicolae Vieru, cu deplinul concurs al Inspectoratului Şcolar Judeţean şi a celorlalte autoritaţi locale. Au urmat apoi la conducerea Lotului Naţional de Gimnastică Artistică Adrian Goreac şi Maria Cosma.
De o înaltă apreciere şi veneraţie se bucură actualii antrenori ai Lotului Naţional de Gimnastică Artistică al României cei care ne-au umplut inimile de bucurie prin excepţionalele rezultate obţinute la C.E., C.M. dar mai ales la J.O. Cine poate uita vreodată podiumul Olimpic de la Sydney cu cele 3 mari campioane Andreea Răducan, Simona Amânar şi Maria Olaru. Este vorba despre nimeni altcineva decât de antrenorii emeriţi Octavian Bellu şi Maria Bitang – cei care au antrenat si lotul format din: Stroescu Silvia, Ban Oana, Leonida Florica, Eremia Alexandra, Roşu Monica, Ponor Cătălina, Dragnea Eleonora, Bucurean Corina, Munteanu Andreea, Sofronie Dana, Stancu Lorena.
Tot aici trebuie să citam profesorii, antrenorii care şi-au dat şi îşi dau măsura valorii lor pentru acest minunat sport- gimnastica artistică: Ana Ghenadie, Ion Bulacu, Adrian Stan, Gheorghe Orban, Olimpia Tofan, Ulpia Barbu, Mirela Dicu, Sorin Tolteanu, Valer Puia, Corina Dorean şi mai tinerii Ramona Micu, Florin Cotuţiu, Adela Popa, Liliana Cosma. Se cuvine cu pioşenie să rememoram numele unor antrenori care deşi ajunşi în lumea umbrelor trăiesc prin rezultatele obţinute de gimnastele pe care le-au antrenat. Amintim aici pe Sebu Petre şi Ghenadie Ferdinand precum şi numele fostului director Miron Mircea.
Aceasta „uzină vie” de modele în devenire pentru înalta performantă n-ar fi putut şi nu poate funcţiona dacă n-ar exista un corp profesoral deosebit – învăţători, profesori, pedagogi, supraveghetori, dar şi personalul didactic auxiliar, precum şi personalul muncitor care pune suflet în tot ceea ce face.
Amintim aici pe Adriana Blendea, Nistor Anghel, Ion Badoi, Vasile Vlasie, Adrian Liga, Florica Bacâzu, Elena Toma, Maria Crişan, Emilia Lac, Otilia Lazăr, Silvia Jena, Lucia Anderco, Marioara Bălan, Virginia Sindea, Zina Frenţ, Adela Nicola, Szekely Maria şi mai tinerele Daciana Muntean, Anca Crişan.
În rândul personalului muncitor care îşi desfăşoară activitatea de peste 25 de ani avem pe: Elena Huzum, Ioan şi Clara Lascuş, Maria Colda, Elena Beler.

salaolimpica

ATLETISM
O activitate demnă de remarcat încă de la înfiinţarea şcolii a desfăşurat catedra de atletism. Au facut cunoscută scoala în ţară şi peste hotare prin rezultatele obţinute, sportive ca: Olga West, Ella Kovacs, Margareta Keszek, Ana Pădureanu, Cleopatra Pălăceanu, Simona Staicu, Denisa Costescu, Ionela Bungardean, pregătite fiind de profesorii-antrenori: Scheiblle Ortwin şi Sanda, Mariana Mladin, Vişinescu Tase, Mihai Niculescu, Mihai Luca, Alexe Nicolae, Gheorghe Iclozan, Cornelia Juratoni, Florica Nicilescu, Laura Caia.
Gimnastica aerobică, ramură înfiinţată în 1997 avea să se afirme aducând rezultate remarcabile prin sportive ca: Mihaela Pohoată, Mădălina Gogâtu - C.E si C.M., Mădălina Cioveie, Diana Oprea, Cristina Ont, Anca Bucur şi altele.
În anul 2012, Colegiul Naţional Sportiv „Cetate" Deva dispune de 23 de săli de clasă, destinate atât ciclului primar, cât şi celui gimnazial şi liceal. De asemenea în cadrul şcolii există şi o grădiniţă. Specializările la care se pot pregăti elevii sunt: gimnastică artistică, atletism, gimnastică aerobică, fotbal, handbal, volei, judo, baschet, canotaj, tenis de câmp, karate, lupte libere, box.
Elevii care practică fotbal, handbal, volei, judo, baschet, canotaj, tenis, karate, lupte libere, box au nevoie de legitimare cu viză la zi la un club sportiv din localitate sau împrejurimi.

colajcss

Biblioteca
Biblioteca Colegiului Naţional Sportiv "Cetate" Deva a acumulat de-a lungul anilor un tezaur valoros constituit din carte, periodice, documente grafice şi audiovizuale oglindit în cele 20087 de documente în limba română şi alte limbi străine.

Laboratoare
Colegiul dispune de 4 laboratoare moderne:
- 1 laborator de informatică, cu un număr total de 25 calculatoare
- 1 laborator de chimie – echipat cu instrumente şi de aparatură de laborator nou achiziţionate
- 1 laborator de biologie – dotat cu material didactic adecvat desfăşurării activităţilor specifice: lucrul cu atlase de biologie, observaţii icroscopice şi macroscopice.1 laborator de fizică – utilat cu instrumente şi aparatură modernă necesare desfăşurării activităţilor didactice specifice.

Cabinet de asistenţă psihopedagogică
În cadrul cabinetului se desfăşoară activităţi de consiliere psihopedagogică în probleme emoţionale (anxietate, depresie), comportamentale (agresivitate, hiperactivitate), de învăţare (eşec şcolar, abandon şcolar), consiliere vocaţională, orientare şcolară şi profesională, evaluare psihologică, implicarea elevilor în diferite proiecte (antidrog, salvaţi natura, promovarea monumentelor istorice).

colajcss2


Cabinet AEL
În cadrul unităţii şcolare se regăsesc cele mai bune mijloace didactice la cel mai înalt nivel, şcoala fiind dotată cu un număr de 26 calculatoare de ultimă generaţie pentru folosirea calculatorului în desfăşurarea lecţiilor, precum şi un Laptop conectat la video-proiector. De asemenea unitatea şcolară a fost dotată cu o Tablă Interactivă şi un panou fleepchart, folosite în special în cadrul lecţiilor de biologie, fizică şi chimie.

Baza spotivă
Colegiul Naţional Sportiv "Cetate" Deva dispune de 3 săli de sport, una fiind destinată gimnasticii aerobice, iar celelalte două servind antrenamentelor de gimnastică artistică.
De asemenea liceul dispune şi de săli de antrenament cum ar fi: sală de forţă, sală de gimnastică artistică (bârnă), sală de gimnastică artistică (paralele), sală de gimnastică artistică (sol), teren de sport multifuncţional, pistă pentru atletism, sărituri, etc.

Cămin
Căminul Colegiului Naţional Sportiv "Cetate" Deva are o capacitate de 213 locuri, fiind destinat cazării elevelor care frecventează cursurile
şcolii.

Cantină
Şcoala dispune de o cantină deosebit de frumoasă cu o capacitate de 120 locuri / serie. Elevii pot servi toate cele trei mese (mic dejun, prânz, cină) în condiţiile în care sunt cazaţi în cămin sau doar masa de prânz (la semi-internat).

Cabinet medical
Cabinetul medical al şcolii funcţionează 24 de ore/zi.
Este compus din cabinet de consultaţii, cabinet de fizioterapie şi infirmerie cu o capacitate de 14 paturi. Personalul medical este format din: 1 medic specialist – medicină sportivă şi 5 asistente medicale.

siglacs

Adresa:
Str. Axente Sever Nr. 3
Deva, 330048, HD
Tel.: 0254.217.015
Fax: 0254.235.520
E-mail: cnscetate @ yahoo.ro
Web: www.cnscetatedeva.ro
FaceBook

csscetate
Clădirea Colegiului Naţional Sportiv "Cetate" Deva

ziarulhunedoreanului1servushunedoara1mesagerul1glasulhunedoarei1accentmedia1hunedoaramea1
gazetareplica1hunedoaraplus1hunedoaralibera1hunedoaratv1kapitaltv1