Biblioteca Județeană

Instituția publică de cultură cu caracter enciclopedic, parte integrantă din sistemul informațional și care se adresează tuturor categoriilor sociale pentru informare, documentare, studiu și lectură, Biblioteca Județeană “Ovid Densușianu” Hunedoara – Deva a primit statutul de bibliotecă a regiunii, în anul 1951, ca urmare a măsurilor luate de guvernul existent la acea dată de reorganizare […]

Muzeul

Muzeul Civilizației Dacice și Romane Începuturile organizării muzeului din Deva datează din anul 1880, când se înființează “Societatea de Istorie și Arheologie a Comitatului Hunedoara”. Statutele societății aprobate, la sfirsitul anului 1880, prevedeau înființarea unui muzeu în care să se păstreze vestigii arheologice, documente istorice, numismatice, obiecte de etnografie și de științele naturii, descoperite, colectate […]

Teatrul de Artă

Clădirea Teatrului Orășenesc, cunoscut astăzi sub numele de Teatrul de Estradă, este inclusă în Lista Monumentelor Istorice din 2004, identificată prin codul HD-II-m-B-03222. Acest edificiu, care servește drept un punct de referință culturală în Deva, reprezintă un monument de arhitectură ce datează de la sfârșitul secolului al XIX-lea și a fost construit în stilul distinctiv […]

Casa de Cultură

Centrul Cultural “Drăgan Muntean” Deva este o instituție de cultură subordonată Consiliului Local Deva. Din punct de vedere metodologic, Centrul Cultural “Drăgan Muntean” își desfășoară activitatea în conformitate cu normele elaborate de Ministerul Culturii. Clădirea, devenită prin arhitectură și poziționare reper pentru municipiul Deva, a fost concepută pentru a găzdui o paletă largă de activități […]