27/03/2024

Statutul orașului

STATUTUL ORAȘULUI DEVAHOTĂRÂREA NR.197/2003privind aprobarea Statutului municipiului Deva Județul Hunedoara, Având în vedere Expunerea de motive prezentată de către Primarul municipiului Deva, domnul Mircia Muntean, din conținutul căreia rezultă necesitatea și oportunitatea adoptării unei hotărâri privind aprobarea Statutului unității administrativ-teritoriale, municipiul Deva, În conformitate cu prevederile articolului 20 din Ordonanța Guvernului României nr.53/2002 privind statutul- […]

27/03/2024

Stema orașului

Descrierea și semnificațiile elementelor însumate ale stemei municipiului Deva: Stema municipiului Deva se compune dintr-un scut tăiat. În partea superioară, pe fond roșu, un personaj ecvestru purtând costum antic și steagul dac, un șarpe cu cap de lup, totul de aur. În partea inferioară, pe fond albastru, o cetate de argint având la dreapta soarele […]

27/03/2024

Zonele orașului

CARTIERELE ORAȘULUI În zilele noastre Deva este formată din 10 cartiere: • Cartier Sarmis – este situat în partea centrală a orașului și cuprinde o serie de instituții: Casa de Cultură, Institutul de Cercetări și Proiectări, Spitalul Județean, Hotel Sarmis, Magazinul Artima și Ulpia Shopping Center. • Cartier Zărand – format din trei unități urbanistice: […]

27/03/2024

Cetățeni de onoare

CETĂȚENI DE ONOARE AI MUNICIPIULUI DEVA Nr. Crt Numele si prenumele Profesia si functia avuta Nr. hot si data acordarii 1. Lavinia Milosovici Eleva Liceul Sportiv Deva 42/10.08.1992 2. Octavian Belu Antrenor Hot.53/08.09.92 3. Victor Suiaga Avocat Hot.72/23.XI.93 4. Radu Ciobanu Profesor Hot.73/23.XI.93 5. Leon Fatous Senator, Primar al orasului Arras-Franta Hot.31/17.05.94 6. Gina Gogean […]

27/03/2024

Orașe înfrățite

Prin înfrățirea orașelor se stabilesc relații de colaborare între instituții, schimburi prin internet, călătorii de studii, cunoașterea reciprocă a limbii și a culturii. Periodic, delegații ale orașelor înfrățite realizează vizite reciproce; aceste reuniuni au ca obiectiv principal stabilirea progresului înregistrat în proiectele programate și definirea noilor orientări în perspectiva aprofundării acestor înfrățiri. Orașe înfrățite cu […]

27/03/2024

Strategia de dezvoltare

Strategia pentru dezvoltare durabilă a municipiului Deva 2014 -2020 Strategia pentru dezvoltare durabila – Deva – partea 1 Strategia pentru dezvoltare durabila – Deva – partea 2 Strategia pentru dezvoltare durabila – Deva – partea 3 Strategia pentru dezvoltare durabilă a municipiului Deva 2007 -2013 Strategia pentru dezvoltare durabila – Deva 2007-2013  

27/03/2024

Repere cronologice

Din neolitic până în epoca bronzului terasele împădurite și înalte (371 m deasupra nivelului mării) ale Dealului cetății sunt locuite. Secolele I i.e.n – I e.n dacii ridică pe conul stâncos o fortificație. Secolul II e.n. Fortăreață dacică este renovată de romani 1269 Cetatea Deva (înțelegând și orașul născut la poalele ei) este amintită pentru […]

27/03/2024

Originea numelui

Denumirea orașului Deva se presupune că provine de la localitatea dacică Decidava din care derivă Dava, apoi Deva (cuvântul dac dava înseamnă cetate și se găsește în denumirea mai multor localități dacice: Singidava, Piroboridava, Sargidava, Pelendava, etc). Această teorie nu poate fi însă susținută științific, neexistând nici un document în care să apară numele Deva […]