0 Comments
84 views
3 mins
Pădurea Bejan (Photo: www.orasuldeva.ro)

Pădurea Bejan, situată la o altitudine de 300‑500 m este declarată rezervație naturală de tip forestier incă din anul 1940. Deoarece are o deosebită valoare științifică, prin Legea Nr.5 din 6 martie 2000 rezervația naturală Pădurea Bejan a fost declarată arie protejată de interes național.

Pe o suprafață de 103 ha, se găsesc toate speciile de stejar din România. Biologii au constatat ca îndelungata conviețuire a diverselor specii a dus la hibridări, iar existența lor a dat valoare de unicat acestei rezervații. În Pădurea Bejan se pot întâlni stejarul pufos, gorunul, stejarul pedunculat, cerul, gârniță plus hibrizii.

Specii faunistice semnalate în arealul rezervației: căprioară (Capreolus capreolus), jderul de copac (Martes martes), iepurele de câmp (Lepus europaeus), apolonul negru (un fluture din specia Parnassius mnemosyne), șarpele orb (Anguis fragilis), șarpele lui Esculap (Elaphe longissima), șarpele de alun (Coronella austriacă), gușter (Lacerta viridis), vipera cu corn (Viperă ammodytes), șopârla de pădure (Lacerta praticola), șarpe inelat (Natrix natrix), sau brotacul verde de copac (Hyla arborea) sau ivorașul-cu-burta-galbenă (Bombina variegată).

Pădurea Bejan (Photo: www.orasuldeva.ro)

La nivelul ierburilor vegetează mai multe rarități floristice; printre care: verigariu (Rhamnus saxatilis ssp. tinctorius), albăstriță (Centaurea rocheliana), frăsinel (Dictamnus albus), cimbrișor (Thymus longicaulis) sau Danthonia alpină; o specie din familia Poaceae.

Zona pădurii Bejan este un loc preferat de către deveni, un loc ideal de relaxare și petrecere a timpului liber. La intrarea în pădure se găsește o bază de agrement compusă din cabană, terenuri sportive, locuri de joacă pentru copii.

Cabana Bejan in perioada comunista. (Photo: www.orasuldeva.ro)

În perioada comunistă, aici se organizau spectacole artistice cu ocazia zilelor de 1 Mai, 23 August său de Ziua Recoltei. Oamenii făceau grătare sau serveau mici și bere la cabana care exista în acea perioadă în zona de agrement.

În prezent, în zona pădurii Bejan, în apropierea cartierului Micro 15 a fost amenajat Parcul Bejan care pune la dispoziția devenilor un inedit loc de relaxare și agrement.

Pentru alte detalii despre Parcul Bejan citiți articolul Parcul Bejan.

TAGS:
Comments are closed.