1

mai

Biserica Reformată

0 Comments
47 views
6 mins
Biserica Reformată (Photo: Iovan Darius)

Biserica Reformată a fost ridicată pe locul unei vechi biserici medievale care data din secolul al XIII-lea și care a fost atestată documentar pentru prima dată în registrul dijmei papale din 1332.

Se spune că, la începuturi această biserică ar fi fost ortodoxă și că Ioan Corvin îi purtase o grijă deosebită. În secolul XIV biserica aparține cultului grecesc și apoi catolic, ea devenind reformată după anul 1545.

Primul preot cunoscut a fost András Șandor Tordai, care și-a început activitatea la Deva probabil în 1564. Prima modificare semnificativă a vechii biserici medievale a avut loc probabil la sfârșitul secolului al XIV-lea când în locul corului romanic s-a construit un cor gotic poligonal.

Tot din secolul al XVI-lea la nivelul superior al turnului clopotniță funcționează un orologiu. În anul 1836 biserica este demolată și începe construcția unei noi biserici reformate proiectată de Szasz Jozsef în stil eclectic.

Lucrările au fost întârziate, datorită marelui incediu din același an (1836), a revoluției din 1848 și a inundației din 1851, fiind încheiate doar în anul 1853, iar turnurile după 7 ani. Turnul și-a căpătat formă finală în 1868: un coif acoperit cu șindrilă, sprijinit pe un foișor din lemn.

Deoarece la sfârșitul secolului al XIX-lea biserica a ajuns într-un stadiu avansat de degradare, s-a decis demolarea sa și construirea unei biserici noi.

Biserica nouă a fost construită în Piața Felszeg, la distanța de 15 metri de locul bisericii vechi. Lucrările de construcție au început în mai 1908, prin punerea festivă a unei pietre de temelie pe care a fost gravată lista cu numele membrilor bisericii de atunci, deoarece construcția bisericii s-a realizat în mare parte din donațiile lor.

Construcția bisericii a fost terminată în anul 1910 și a fost sfințită în 23 octombrie 1910. Construită din cărămidă roșie, are un turn cu ceas. În turnul estic se găsește unul dintre cele mai mari clopote din județ, cântărind 3600 kg.

Biserica este situată la bifurcația străzii Gheorghe Barițiu, pe o insulă, care cândva făcea parte integrantă din piața Felszeg. Este construită din cărămidă roșie și are un turn cu ceas. În interiorul bisericii se regăsesc încastrate în perete, mai multe fragmente provenind din vechea biserică precum și piatră funerară a lui Șandor András Tordai. Pe partea opusă a corului, se poate vedea piatră funerară a lui Zsófia Sulyok cu blazonul Jagellon deasupra sa.

Piatra de mormânt a lui Katalin Bajomi. (Photo: Facebook)

O altă piatră funerară din vechea biserică, cea a lui Katalin Bajomi este încastrată în peretele estic. Această piatră de mormânt datând din anul 1554 a fost descoperită de Nicolae Iorga în 1905 și a fost pusă de el însuși la loc ferit, ca să nu se piardă.

A găsit-o pe locul unui vechi cimitir, fiind pusă pe mormântul soției unui castelan al locului, Dominic Dobo (Dobo, nume dacic), și al pruncului lor, morți de ciumă.

Pe piatra funerară, scrisă în limba latină, se găsește o inscripție care atrage atenția încă de la început: “Cum regeret Dâcos montilcolasque Getas… ” tradusă în: “Pe când era stăpân Dominic Dobo peste dacii și geții care locuiau în munți… ” – făcând referire la locuitorii din Munții Poiana Ruscă și, mai departe, în Munții Zărand.

Este un document epigrafic de o extraordinară importantă pentru istoriografia românească și reprezintă o dovadă incontestabilă a continuității românilor ca urmași ai daco-geților în această zonă, pâna în secolul al XVI-lea.

Bustul lui Tordai Șandor Andraș

(1529- 1579) dezvelit prin efortul Bisericii reformate în 2004 este amplasat în curtea bisericii reformate din Deva. Născut în 1529 la Turda, Tordai Șandor Andraș a urmat cursurile Universității din Wittenberg, după care în 1560 revine ca preot la Turda.

A avut un rol important în răspândirea ideilor Reformei în Transilvania. Implicat activ în disputele cu cei care negau Sfânta Treime, a fost unul din principalii opozanți ai episcopului unitarian David Ferenc. În 1564‑1565 ajunge la Deva. A devenit episcop al bisericii reformate din Transilvania.

A murit în 1579, la Deva, fiind înmormântat în biserica de aici. Piatra lui de mormânt, se află încastrată în peretele bisericii reformate actuale, construite în 1910.

Religie: Reformat (Calvin)
Stil arhitectonic: Eclectic
Preot: Lovász János
Adresa: Str. Lucian Blaga nr. 2, Deva, 330153, HD
Tel: 0254.215.728

Biserica Reformată (Photo: Iovan Darius)

Biserica Reformată din Deva. (Photo: Vasárnapi Ujság, 1893)

Biserica Reformată din Deva. (Photo: Vasárnapi Ujság, 1893)

Biserica Reformată din Deva. (Photo: A Hunyadmegyei Történelmi és Régészeti Társulat Évkönyve (1896-1898)

TAGS:
Comments are closed.