0 Comments
80 views
5 mins

Sinagoga (Templul Mare) din Deva, a fost construită în secolul XIX, probabil în jurul anului 1897 după cum reiese dintr-o inscripție aflată pe treptele uneia dintre scări, după proiectul arhitectului Ignațiu Mahler.

Între 1905‑1907 s-a reclădit în forma în care există și în prezent. A fost renovată în 2003-2004 cu ajutorul fondurilor alocate de primăria Deva. Bazele comunității evreiești au fost puse în anul 1851 (1858 după unele surse).

Familiile SEIGER și BLUM, care erau foarte bogate, au adus contribuții importante la dezvoltarea comunității. VEDEL SHAMUEL este cel mai vechi rabin cunoscut în Deva.

În 1939 existau aproximativ 900 de evrei în Deva, dar în timpul războiului, în 1941 evreii din centrele muncitorești și din mediul rural au fost evacuați și o bună parte din ei au ajuns la Deva. Neavând unde să fie cazați, un număr de aproximativ 400 de evrei au locuit un timp în sinagogă, înghesuiți chiar și în balcoanele interioare ale sălii de rugăciune.

Comunitatea desfășura o activitate religioasă și exista asociația Hevra Cadisha (Asociația sacră). Înainte de război, în Deva existau două comunități evreiești, numite Comunitatea Mare și Comunitatea Mică, desprinse din aceeași comunitate inițială, pe motive de practicare a cultului.

Cu timpul, numărul familiilor de evrei din județ s-a împuținat, iar după 1989, cei mai mulți dintre cei rămași au plecat în Israel. În anul 2005 mai existau 45 de evrei în Deva. Sinagoga este declarată monument istoric.

Prin bunăvoința domnului Max Alexandru (d. 2009), președintele Comunității Evreilor Mozaice din Deva, au fost puse la dispoziția site-ului www.orasuldeva.ro câteva imagini inedite din interiorul sinagogii. Ultimul rabin al evreilor hunedoreni, Alexandru Max, a trăit în Deva și a avut în grijă sinagoga.

Interior Sinagoga Deva în anul 2005 (Photo: www.orasuldeva.ro)

Comunitatea Evreilor din Deva avea arondate obștile de la Petroșani, cu 42 de membri, condusă de domnul Rosenfeld Marius și obștea de la Hunedoara cu 17 membri, condusă de domnul Muszkal Anton. Comunitatea desfășura activități curente de administrare a patrimoniului și de ajutor al membrilor care beneficiau de asistență din partea F.C.E.R.. În afara acestor activități, Comunitatea Evreilor din Deva, asigură condițiile de desfășurare a vieții religioase, rugăciunea de Shabat și întâlniri ale membrilor comunității cu ocazia tuturor sărbătorilor: Pesah, Shavuot, Rosh Hashana, Yom Kipur, Sucot, Hanuka și Purim.

Serviciul religios era asigurat de către domnii Max Alexandru și Geltner David. Domnul Max Alexandru a decedat la vârsta de 80 de ani în anul 2009. Urmașii acestuia au pus în discuție transformarea imobilului într-un muzeu, însă inițiativa nu s-a concretizat până în prezent. Manuscrisele Torei fostului rabin se găsesc încă într-o magazie. O încăpere a Sinagogii este închiriată în prezent unui Fast Food.

Sinagoga din Deva a fost reabilitată cu bani de la Consiliul Județean Hunedoara. Lăcașul de cult a fost repus în valoare în cadrul unei asocieri dintre administrația județeană și Federația Comunităților Evreiești din România – Cultul Mozaic.

Interior Sinagoga Deva în anul 2005 (Photo: www.orasuldeva.ro)

Parteneriatul a fost aprobat de consilierii județeni în luna aprilie 2012 și are ca scop aducerea în actualitate a istoriei evreilor din România. Autoritățile intenționează că, în urma lucrărilor de reabilitare și conservare, monumentul de cult din centrul Devei să poată găzdui activități culturale, muzeistice și expoziționale.

Religie: Mozaic
Monument istoric
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice): HD-II-m-B‑03230
Adresa: Strada Gheorghe Barițiu 5, Deva, 330006, HD

Comunitatea Evreilor Mozaică din Deva
Adresa: Bd. Iuliu Maniu, nr.9, Deva, 330006, HD
Președinte (din 2009): Lorincz Gilda
Tel: 0254.215.550
E-mail: robishlomit @ hotmail.com
Tel: 0254.215.550

Sinagoga (Photo: Iovan Darius)

TAGS:
Comments are closed.