27

aprilie

Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea

0 Comments
15 views
5 mins
Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea (Photo: www.orasuldeva.ro)

Adventismul a apărut în localitatea Deva în anul 1922. Comunitatea a funcționat cu statut de comunitate cam din anul 1928, funcționând când în casa familiei Ciocan, când în localuri închiriate

în strada Călugăreni, strada Andrei Mureșan, apoi după botezul familiei Donath (care a pus la dispoziție o cameră care era clădită separat) în strada Împăratul Traian. De aici după moartea fr. Donath s-a mutat pe strada Simion Bărnuțiu, de unde s-a mutat în localul actual pe strada Vulcan nr. 8, clădire realizată prin fr. Îndrei Traian și prin contribuția membrilor în condițiile de așa zisă libertate din perioada dictaturii comuniste. Imobilul în care s-a construit biserica actuală a fost cumpărat în anul 1975. Sala are o capacitate de 150 locuri.

Istoric
Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea este prezentă în localitatea Deva din anul 1922
Prima persoană botezată: Ciocan Petru
Anul în care s-a construit biserica actuală: 1975
Capacitatea sălii: 150 locuri
Nr. de membri la înființarea bisericii: 11
Nr. de membri actuali: 81
Numărul păstorilor care au slujit comunitatea de-a lungul anilor: 18

Primii adventiști din orașul Deva au fost Ciocan Petru și soția, botezați în anul 1922. În acel timp, predicator era fr. Rădulescu Ioan, iar viitoarea lui soție era lucrător misionar în Deva și Petroșani.

Primul lor rod a fost Belea Sofica, o văduva săracă, cu patru copii, analfabetă, dar care a rămas credincioasă până la moarte. Se adaugă după alți ani fr. Forray Lăzăr și soția Agata din Deva, apoi fr. Bogdan Simion și fr. Malea Ioan din satul Burete în prezent Chișcădaga. Vin la credință și fr. Benko Ioan din Uroi. împărtășesc apoi credința adventă fr. Bertalan Iosif și soția Jolan și puțin timp după ei sora Gyorgy Marghit și sora Motiu Letiția din Brad.

Toți aceștia au răspândit credința adventă și au câștigat noi membri la Simeria-Veche pe fr. Gligorescu Nicolae, la Rapolt pe fr. Dudaș și la Folt pe fr. Adam Nicolae. După redarea Basarabiei, dintre refugiați, a fost câștigată la credința adventă sora Moisiuc Domnica, iar mai târziu și soțul Moisiuc Mihai. Iar după foarte multe discuții cu membri ai altor biserici neoprotestante, a fost câștigat la credință fr. Iovan Avram.

S-au mai adăugat membri prin mutări din alte comunități că familia Bartiș venită de la Ghioroc.

În anul 1928 biserica noastră locală a primit statutul de comunitate, fiind compusă din 11 membrii și funcționând la început în casa familiei Ciocan. S-a închiriat apoi un local pe str. Călugăreni, după care un altul pe str. Andrei Mureșan. A urmat apoi botezul familiei Donath, care a pus la dispoziție o cameră, construită alături de casa dumnealor, pe str. Împăratul Traian. După moartea fr. Donath, comunitatea s-a mutat pe str. Simion Bărnuțiu.

În anul 1975 comunitatea s-a mutat în localul actual, pe str. Iosif Vulcan nr. 8, cădire construită de fr. Îndrei Traian cu ajutorul și prin contribuția membrilor, în condițiile de așa zisă libertate în perioada dictaturii comuniste, fiind inaugurată de pastorul Tachici Ioan.

Prezbiter a fost până la moarte, în anul 1957, fr. Ciocan Petru, care mulți ani a funcționat și că prezbiter cu binecuvântare, urmat apoi de fr. Îndrei Traian și Bertalan Iosif.

Între păstorii care au slujit comunitatea amintim pe fr. Răit Ioan, Iliescu (fost preot ortodox în SUA), Polder, Farkaș Daniel, Irod Czedula, Tachici Ioan, Rădoi, Mocanu G, Ștefan Demetrescu, Roman Dumitru, Pălășan Aurel, Păcuraru Bazil, Micu Samuel (1967‑1981), Engelhardt Adam (1981‑1989), Crișan Deliu (1989‑1996), Poenaru Octavian (1996‑2001), Ghișoiu Mihai (2001‑2006), Bangă J. Emil (2006‑2009) și actualmente Demian Sorin.

Sursa: www.adventistdeva.org

Religie: Adventist
Preot: Emil Banga
Adresa: Str. Iosif Vulcan, nr. 8
Deva, 330053, HD
E-mail: pastor @ adventistdeva.org
Web: www.adventistdeva.org

Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea (Photo: www.orasuldeva.ro)

TAGS:
Comments are closed.