ANUNŢĂM demararea Etapei 1 – etapa pregătitoare PUZ – anunţarea intenţiei de elaborare cu privire la documentatia: PUZ ,,PARCELARE ŞI CONSTRUIRE LOCUINŢE”

15.04.2024În conformitate cu prevederile Ordinului nr.2.701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, potrivit H.C.L. nr. 72/2019 privind ,,Regulamentul Local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajarea a teritoriului’’, a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul (actualizată), vă solicităm publicarea pe site-ul şi avizierul Primăriei municipiului Deva a următoarei documentaţii de urbanism:

ANUNŢĂM demararea Etapei 1 – etapa pregătitoare PUZ – anunţarea intenţiei de elaborare cu privire la documentatia:PUZ ,,PARCELARE ŞI CONSTRUIRE LOCUINŢE”Beneficiari: NEAG IULIANA MARIA şi NEAG MIRCEA ALEXANDRU;Amplasament: municipiul Deva, intravilan, cf nr. 80895, strada Iosif Vulcan, nr.154, judeţul Hunedoara;Proiectant: S.C. Total Idea Concept S.R.L. coordonator RUR arhitect Mihai Radu

         Documentaţia poate fi consultată pe site-ul Primăriei municipiului Deva: www.primariadeva.ro, Servicii Publice, Dezvoltare urbană, Informare şi consultare-Documentaţii de urbanism şi amenajare a teritoriului, în perioada 16.04.2024-26.04.2024.
       Observaţiile vor putea fi transmise în scris la sediul Primăriei municipiului Deva – Compartiment Centrul de Informare a Cetăţeanului, prin poştă, pe adresa Primăriei municipiului Deva, Piaţa Unirii, nr.4, sau pe adresa de e-mail urbanism@primariadeva.ro, până în data de 26.04.2024.
        Persoana responsabilă cu informarea si consultarea publicului: consilier Igreţ Irina din cadrul Compartimentului Dezvoltare urbană – Primăria municipiului Deva.

TAGS:
Comments are closed.