8

aprilie

Creșa din Deva – Scurt istoric

0 Comments
24 views
10 mins
Creșa din Deva (Photo: www.orasuldeva.ro)

Creșa din Deva a luat ființă la data de 26 mai 1971, într-un imobil situat pe aleea Viitorului nr. 5, fiind subordonată Spitalului Județean Deva. Timp de șapte ani a funcționat ca o creșă de zi, având 4 grupe (sugari, grupă mică, grupa mijlocie și grupa mare).

Creșa din Deva (Photo: www.orasuldeva.ro)

Capacitatea creșei era de 100 de paturi, având un număr de 25 copii în fiecare grupa. Personalul de îngrijire și educare copii era compus din: medic, asistent șef, asistent medical, infirmieră, îngrijitoare, bucătăreasă, spălătoreasă și un administrator.

La data de 19 iunie 1978 s-a înființat creșa săptămânală la etajul I, având 2 grupe (mare și mijlocie). Programul creșei săptămânale era de luni, ora 06.00 pâna sâmbătă la orele 16.00. Din data de 01 iulie 2001 Creșă Deva trece în subordinea Consiliului Local Deva, subordonare păstrată pâna în prezent.

În 15 iunie 2008 s-a desființat cresa săptămânală, transformându-se în creșă de zi. În anul 2009 s-a preluat o parte din spațiul de la parter de către Serviciul Public Local de Asistență Socială unde s-a deschis Centrul de urgență pentru femeia și copilul abuzat iar în cealaltă parte a clădirii s-a destinat birourilor pentru Cadastru Deva.

În prezent, o parte a spațiilor de la parter sunt destinate depozitării și distribuirii de alimente primite de la Uniunea Europeană, creșei fiindu-i alocate spațiile de la etajul I și o parte de la parter.

VIZIUNE, MISIUNE, VALORI

Viziunea creșei este aceea de a participa la scopul general de formare armonioasă mentală, emoțională și fizică a copiilor de vârsta antepreșcolară astfel încât fiecare copil să atingă potențialul maxim specific vârstei.

Misiunea creșei este de a oferi pe timpul zilei servicii integrate de îngrijire, supraveghere și educație timpurie copiilor de vârsta antepreșcolară într-o atmosferă de siguranță, în vederea integrării acestora în comunitate. Valorile creșei sunt: responsabilitate, excelență, creativitate, respect pentru diversitate.

CONDUCERE, ORGANIGRAMA

Conducerea Creșei este asigurată de un director. Secțiile din creșă sunt coordonate de către o asistentă șefă, care se ocupă de înscrierea copiilor și coordonarea personalului din grupe.

Din totalul de 23 de posturi, în prezent sunt încadrate 14 cu personal calificat. Repartiția personalului în creșă este cea prezentată în organigrama și în statul de funcții.

ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA CREȘEI DEVA

Creșa Deva este un serviciu social specializat pentru creșterea, îngrijirea și educarea timpurie a copiilor, a cărei organizare și funcționare respectă prevederile Legii nr. 263 din 2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor, cu modificările și completările ulterioare. Creșa Deva este subordonată Consiliului Local al Municipiului Deva și are personalitate juridică distinctă.

Creșă se înființează, se organizează și funcționează ca un centru cu program de lucru zilnic, între orele 6.00‑18.00 de luni pâna vineri, în sistem public.

Creșă este organizată din punct de vedere educațional pe grupe de vârsta, astfel:

 1. a) -grupa mică între 1,5 – 2,5 ani
  b) -grupa mare între 2,5 – 3,5 ani

Creșa are următoarele compartimente funcționale: două saloane, două dormitoare, două băi, o spălătorie, o baie angajați, un cabinet medical, o bucătărie, un birou contabilitate, un birou resurse umane, un birou administrator, un birou director.

BENEFICIARI ȘI SERVICII PRESTATE

De serviciile acordate de Creșa Deva beneficiază următoarele categorii de persoane:

 1. a) copii în vârsta de la 1,5 – 3,5 ani care au domiciliul sau reședința în municipiul Deva;
  b) părinții/reprezentanții legali ai copiilor care frecventează Creșa.

Serviciile prestate prin intermediul creșei constau în:

 1. a) servicii de îngrijire și supraveghere;
  b) programe educaționale adecvate vârstei, nevoilor, potențialului de dezvoltare și particularităților copiilor;
  c) supravegherea, menținerea stării de sănătate și de igienă a copiilor;
  d) servicii de prim-ajutor și îngrijiri medicale necesare în caz de îmbolnăvire, pâna la momentul preluării copilului de către susținătorul legal sau al internării într-o unitate medicală, după caz;
  e) asigurarea nutriției copiilor, cu respectarea normelor legale în vigoare;
  f) colaborarea cu familiile copiilor care frecventează Creșa și realizarea unei relații de parteneriat activ cu părinții/reprezentanții legali cu respectarea interesului copilului;
  g) depistarea precoce a situațiilor de risc care pot determina separarea copilului de părinții săi și adoptarea măsurilor necesare care se impun în aceste situații.

Beneficiarii serviciilor au următoarele obligații:

 1. a) să respecte programul orar al creșei;
  b) să respecte regulamentul de organizare și funcționare și cel de ordine interioară;
  c) să aibă un comportament civilizat față de personalul creșei;
  d) să participe la activitățile organizate de instituție, la solicitarea personalului creșei;
  e) să devină parteneri activi în cadrul programelor educaționale inițiate de creșă;
  f) să achite contribuția pentru hrana zilnică a copilului;
  g) să contribuie la promovarea imaginii creșei.

Drepturile beneficiarilor:

 1. a) să beneficieze de toate serviciile sociale și educaționale oferite în cadrul creșei;
  b) să folosească baza tehnico-materială existentă în condițiile regulamentelor creșei;
  c) să fie tratați cu respect și să nu fie supuși unor tratamente discriminatorii;
  d) să li se asigure confidențialitatea datelor și informațiilor personale în condițiile legii;
  e) să le fie luate în considerare, în limitele posibilităților, propunerile cu privire la programul și activitățile desfășurate în cadrul creșei.

FINANȚAREA CREȘEI

Finanțarea cheltuielilor necesare organizării și funcționarii Creșei Deva se realizează din următoarele surse:

 1. a) bugetul local al Municipiului Deva;
  b) contribuții lunare ale părinților/reprezentanților legali;
  c) alte surse legal constituite.

Părinții /reprezentanții legali ai copiilor au obligația să plătească o contribuție lunară de întreținere pentru fiecare copil înscris în Creșă.

NORME DE IGIENĂ

În cadrul creșei sunt asigurate condițiile de igienă necesare apărării, păstrării și promovării stării de sănătate, dezvoltare fizică și neuropsihică armonioasă a copiilor cât și prevenirea apariției unor îmbolnăviri. În conformitate cu Ordinul nr. 1955 din 18/10/1995 pentru aprobarea normelor de igienă privind unitățile pentru ocrotirea, educarea și instruirea copiilor și tinerilor, cu modificările și completările ulterioare, s-a adoptat un plan de măsuri în vederea sporirii condițiilor de igienă. Conducerea unității este răspunzătoare de realizarea întocmai a acestor condiții.

Numărul maxim de copii admiși la o grupă de la Creșă nu depășește 20 de copii. Dimensionarea, amplasarea și adaptarea spațiilor, a mobilierului și a instalațiilor sanitare sunt realizate în raport cu vârsta copiilor. Pentru copii sunt prevăzute olițe individuale care sunt utilizate, spălate și dezinfectate astfel încât să se evite riscul apariției unor boli transmisibile. În această unitate, de la înființare și pâna în prezent, nu s-au semnalat cazuri de îmbolnăviri epidemiologice și nici nu au fost probleme igienico-sanitare.

Sursa: https://www.primariadeva.ro/index.php/servicii_publice/cresa

Creșa din Deva (Photo: Facebook)

CONTACT: CREȘA DEVA

Director: Ion Nistor
Telefon: 0254/230 250, 0751/121 169
E-mail: inistor@gmail.com
Adresa: Deva, Aleea Viitorului, nr. 5
Telefon/fax: 0254/230 250
E-mail: cresa.deva@gmail.com
Web: https://www.primariadeva.ro/index.php/servicii_publice/cresa 

TAGS:
Comments are closed.