8

aprilie

Compania Naţională a Cuprului, Aurului şi Fierului “MINVEST” S.A. Deva – Scurt istoric

0 Comments
20 views
4 mins
Compania Naţională a Cuprului, Aurului şi Fierului “MINVEST” S.A. Deva (Photo: www.orasuldeva.ro)

Extracția și prelucrarea minereurilor în perimetrele miniere gestionate în prezent de Compania Națională a Cuprului, Aurului și Fierului “MINVEST” S.A. Deva sunt activități cu o istorie îndelungată, cunoscute încă din vremuri străvechi. Importanța resurselor minerale a transformat mineritul într-o îndeletnicire tradițională pentru locuitorii din aceste zone, cu o tradiție de peste 2000 de ani. Dovezi ale acestui fapt sunt vechile lucrări miniere, haldele de steril, depunerile de zgură și descoperirile arheologice din Munții Apuseni și Poiana Ruscă.

Existența minelor din perioada daco-romană, precum cele de la Abrud (Auraria Major), Roșia Montană (Alburnus Major), Zlatna (Ampellum), Băița, Ruda și Musariu, este bine atestată. Continuitatea exploatării minereurilor auro-argentifere din Munții Apuseni este confirmată în secolele XVII-XVIII prin reactivarea minelor de la Săcărâmb, Roșia Montană, Zlatna și altele. În perioada respectivă, când unele perimetre miniere începeau să se epuizeze și producția devenea nerentabilă, statul a intervenit financiar pentru susținerea extracției și prelucrării minereurilor auro-argentifere și a celor neferoase.

În acea perioadă, au funcționat diverse societăți și asociații miniere precum Sf. Gheorghe la Roșia Montană, 12 Apostoli la Ruda, Sf. Ioan Evanghelistul la Valea Morii și Valea Arsului la Brad. Activitatea minieră a cunoscut între cele două războaie mondiale o perioadă de puternic reviriment. S-au redeschis numeroase mine, iar statul a continuat să susțină producția de metale prețioase prin diferite mijloace financiare.

În anii 1970-1980 au avut loc dezvoltări semnificative ale producției miniere de cupru, aur, argint, plumb și zinc. S-au deschis și exploatat zăcăminte precum Roșia Poieni, Valea Morii – Brad, Moldova Nouă, iar minele din Baia de Arieș, Zlatna, Deva și Ghelari au fost extinse. Obiectivele puse în funcțiune în această perioadă, cu capacități cele mai mari din țară, au adoptat tehnologii de nivel mondial, însă dotarea cu utilaje indigene și în mare parte prototipuri a dus la fiabilitate redusă, neîndeplinind așteptările în ceea ce privește performanțele.

Importanța activității miniere a determinat existența în toate perioadele istorice a structurilor organizatorice de conducere, îndrumare, supraveghere și control în perimetrele miniere aflate sub administrarea Companiei Naționale a Cuprului, Aurului și Fierului “MINVEST” S.A. Deva. În 1969 a fost înființată Centrala Minereurilor Deva, care a coordonat întregul sector neferos, inclusiv unitățile miniere care acum fac parte din Compania Națională “REMIN” S.A. Baia Mare. În 1974 s-a realizat o reorganizare prin delimitarea celor două zone geografico-miniere, Baia Mare și Deva, iar Centrala Minereurilor Deva a coordonat activitatea minieră din zona Munților Apuseni, Poiana Ruscă, Banat și Harghita până în anul 1990.

În 1990 a fost înființată Regia Autonomă a Cuprului Deva, care a funcționat până în 1998. 

În februarie 2014, activiști de mediu au ocupat sediul Minvest Deva pentru șapte ore, semnalând favorizarea nelegitimă și ilegală a companiilor miniere de către autoritățile române. Proiectele de la Certej, Deva-Muncel, Băița Crăciunești, Brad, Rovina și Roșia Montană au fost considerate distructive pentru oameni și mediu.

Compania Naţională a Cuprului, Aurului şi Fierului “MINVEST” S.A. Deva (Photo: www.orasuldeva.ro)

TAGS:
Comments are closed.