4

aprilie

Spitalul Județean Deva

0 Comments
3 views
18 mins
Spitalul Județean Deva (Photo: www.orasuldeva.ro)

Despre activități medico – sanitare în localitatea Deva, există date începând cu secolul al XVIII-lea. Însă, dată fiind importanța localității care era castru militar și capitala comitatului Hunedoara, se poate presupune existența unui medic sau a unui spital și în secolele anterioare. Dar primul document care atestă existența unui “barbir”, care atunci însemna chirurg, ce trata rana unui căpitan de oaste în Deva, datează din anul 1641. Se știe că primul medic cunoscut în oraș a fost George Tallar care a servit în regimentele din Deva și Banat, începând din 1724. În 1784, George Tallar tipărește la Viena o carte în care prezintă observațiile științifice și rezultatul autopsiilor făcute de el pe cadavrele unor țărani romani, cât și relatări despre credința acestora în vampiri și moroi.

Din secolul XVIII se mai cunosc și alți medici cum ar fi: Bruz Laszlo, Ostrovits Iozef și Gyarmati Samuel. Bruz Laszlo studiase medicina la Viena, unde a publicat o carte despre medicină (1775). Mai târziu, în 1781 la Cluj, apare de același autor, o publicație cu informații farmaceutice. În 1775 Ostrovit Iozef face un raport de inspecție asupra farmaciei din Deva iar Gyarmandi Samuel a fost amintit că medic primar prin anul 1790. Având îndemânări literare, el a scris și o lucrare teatrală.

Dintre epidemiile ce au bântuit orașul, documentele vremii au consemnat: ciuma din 1711‑1719, apoi cea din 1738‑1740, când au murit 30 de locuitori bulgari, precum și cea din 1770‑1771. Se mai cunoaște epidemia de holeră din 1871, când s-a constituit un cordon sanitar pe granița Banatului, iar circulația în zonele contaminate, a fost interzisă.

Prima farmacie cunoscută în Deva s-a înființat în anul 1772, de către farmacistul Ludovic Bruz, în casa cu nr 14 din drumul țării. Deoarece pe acea vreme dreptul de farmacie particulară se acordă numai legat de o anumită clădire în care se putea exercita, în această casă a continuat să existe farmacie încă vreo câteva sute de ani, adică până în 1965.

De altfel, ținând seama de arhitectura ei, de grosimea zidurilor la parter și de factura bolților, se apreciază că această casă s-a construit cu peste 200 de ani în urmă. La început clădirea a avut numai parter, iar etajul s-a construit prin anul 1850. Despre o altă farmacie mai veche în localitate, nu se știe nimic, cu toate că s-ar putea să fi existat un început pe vremea când trăia la Deva cel dintâi medic cunoscut, George Tallar în 1724. Comerțul cu medicamente se practică și de către negustorii greci sau armeni.

Medicamentele se vindeau în târguri, unde se țineau laolaltă cu orezul și alte alimente, după cum s-a semnalat în 1785,de medicul comitatului, deoarece acest fapt a fost apreciat ca fiind un pericol pentru sănătatea populației. Privitor la activitatea propriu-zisă a farmaciei nu cunoaștem nimic deosebit, dar despre unele întâmplări și activități în legătură cu aceasta, tradiția locală a păstrat câteva amintiri interesante. În trecut, farmacia constituia și un loc de întâlnire și conversație a celor bogați, deoarece farmaciștii preparau și vindeau acestora o anumită băutură plăcută, socotită înviorătoare.

1. Clădirea veche din 1854 în care a funcționat un spital civil. 2. Spitalul TBC. (Photo: www.orasuldeva.ro)

Această băutură se vindea poporului ca medicament pentru dureri de stomac și pofta de mâncare, fiind cunoscută sub denumirea populară de “sânge de șapte frați” sau mai pompos “aqua carminativă regia”. În astfel de întruniri, un scaun rezervat la farmacia Devei îl avea baronul Nopcsa, comitele suprem al județului Hunedoara până la revoluția din 1848. Despre acesta, care era de origine română de lângă Hațeg, se lansau zvonuri că el ar fi fost personajul principal numit “Fața Neagră”, pe care scriitorul maghiar Jokay Mor l-a descris în romanul său “Sărmanii Bogați” în care vorbește despre un nobil plin de ranguri și averi, dar care noaptea devenea un vestit cap de bandiți, mascat în negru.

O altă amintire în tradiția populară a fost credința că în pivniță și depozitul acesteia, anumiți meșteri împreună cu farmacistul, fabricau praf de pușcă și de tun pentru armata maghiară din 1848. E posibil ca înaintea acestei farmacii să mai fi existat în Deva o farmacie militară, deoarece pe aici treceau diferite unități militare pentru care am văzut că la 1724 există și un medic militar. Despre existența unor spitale în localitate se știe foarte puțin. Se pare că a existat un spital militar prin secolul XIX în cadrul clădirii Parva Curia, adică “Curtea Mică”, clădirea cea mai veche din complexul Școlii Pedagogice. Din secolul XVIII există informații despre o infirmerie militară situată într-o clădire din curtea vechilor cazarme și care s-a păstrat până la 1960, fiind apoi demolată odată cu amenajarea noului parc.

A existat și un spital civil situat în casa din colțul străzilor Călugăreni și Eminescu, în care a funcționat un timp, un azil de bătrâni. Spitalul datează din anul 1854, fapt atestat de inscripția de pe frontispiciu. Un alt spital se afla în casa din strada Decebal, fostul Club al Sindicatelor, în care s-a deschis ulterior un orfelinat de fete al Asociației Femeilor. Pe locul actualului spital, s-a construit un altul în anul 1895 fiind și cel mai mare dintre toate. Dintre medicii epocii respective sunt cunoscuți: Dr. Szabo Ștefan (1860), Dr. Reichenferger Sigismund, Dr. Spanyk Iosif, Dr. Balogh Paul, Dr. Motiu Nicolae, Dr. Cosma Iosif. În 1890 apar la Deva și primii dentiști ambulati.

În 1880 s-a deschis încă o farmacie în zona pieței. În perioada burgheză s-a mărit clădirea spitalului cu 2 noi corpuri, apoi s-a mai înființat și spitalul TBC din strada Barițiu, într-o clădire veche. Ulterior s-a mai deschis și cea de-a treia farmacie din oraș, de către farmacistul Virgil Albescu (1878‑1938) trecută apoi la farmacistul Paul Schult în anii 1938‑1948.

A patra s-a deschis la 1 aprilie 1923, că farmacie a spitalului, în perioada în care spitalele județene din Transilvania au fost preluate de stat. Primii farmaciști au fost: Ion Hagao, Hortensia Morar și mulți alții printre care și Sabin Câlcescu.

Cele mai vechi băi din localitate au fost două băi sărate, amenajate la sfârșitul secolului XIX. Prima se afla într-o casă situată în strada Horia, ce datează din sec XVIII. Deținea o instalație primitivă și de mică capacitate și a funcționat o lungă perioadă.

În 1919 apă a început să fie scoasă cu motor și încălzită, iar localul a fost și el reamenajat, reparat și mărit. Baia se situa la 192 m altitudine, la poalele dealului Cetății, chiar în raza orașului, oferind astfel o deosebită priveliște, precum și condiții pentru a devenii o stațiune balneară modernă, cu mari avantaje terapeutice. Cea de-a doua baie sărată se găsea pe locul actualei băi sărate. Se știe că în prima jumătate a secolului XIX există pe același loc o mică instalație de baie cu 3 vane, iar mai apoi, la 1880, cu 5 vane.

La 1860, medicul comitatului, Dr. Szabo Ștefan, este preocupat de construirea și amenajarea băii, asigurându-i o capacitate mare și un confort deplin, dar nepăsarea oficialităților vremii, au împiedicat orice realizare. În 1906, s-a realizat o nouă construcție pentru Baia Sărată și au fost instalate 10 vane. Pe atunci, apa se scotea din fântâni cu roata manuală. În anul 1973, Baia Sarata a înființat “Secția de Recuperare a Spitalului Județean” și a trecut în proprietatea Consiliului Local. Secția de recuperare este dotată cu două servicii de hidroterapie.

Despre băi cu abur, se știe că la 1857, un cetățean cerea aprobarea deschiderii uneia în Deva, iar în 1896 aflăm că s-a înființat o baie de aburi, de către tinichigiul Nagy Francisc. A ajuns apoi în mâinile comerciantului Steiner Francisc, fiind instalată în str. Băii, actuala strada I.L. Caragiale. Se cunoaște că a existat până în 1916.

În perioada regimului comunist s-a produs o puternică dezvoltare sanitară. În 1968 existau în Deva: un spital unificat, un spital TBC, un spital pentru boli dermato-venerice, un spital de copii, o maternitate, o policlinică generală, o stație de salvare și un Sanepid. Dacă în anul 1950 erau 35 de medici în oraș, în 1960 profesau 130.

Plămânul de oțel. (Photo: Drumul Socialismului Nr.939 Duminica 22 Decembrie 1957)

Secția boli contagioase din cadrul Spitalului Unificat Deva a fost dotată în anul 1957 cu aparate medicale de înaltă tehnicitate, necesare vindecării poliomielitei. printre acestea se număra și aparatul  numit “plămânul de oțel”. Cu ajutorul lui se făcea tratamentul paraliziei respiratorii din poliomielită.

De asemenea s-a trecut la organizarea științifică și modernă a comerțului farmaceutic prin înființarea întreprinderii “Centrofarm”, devenită Oficiul Farmaceutic Regional cu un mare depozit de medicamente, laborator de analize și birouri, situate pe fosta strada 23 August.

După sistematizarea centrului orașului și demolarea clădirilor din zonă, acest depozit a fost mutat în zona industrială a orașului într-o clădire nouă, unde funcționează și acum sub denumirea Depozitul de Medicamente Remedia. În 1973 Spitalul Mare primește denumirea de Spitalul Județean.

În anul 1970 s-a dat în folosință o policlinică stomatologică și o modernă stație de salvare utilată cu ateliere și dispunând de garaje pentru 30 de autosanitare, în 1978 Dispensarul comasat nr. 2 din Gojdu, la începutul lunii mai 1979 Complexul de recuperare medicală de pe strada Horia (Baia sărată), iar în 1984 s-a deschis Policlinica și Spitalul Nou din cadrul Spitalului Județean.

1. Direcția de Sănătate Publică. 2. Secția de Pediatrie. (Photo: www.orasuldeva.ro)

1. Policlinica Stomatologică. 2. Dispensarul Medical nr.2. (Photo: www.orasuldeva.ro)

Numărul medicilor a crescut, ajungând că în anul 2001 Spitalul Județean să aibe 169 de medici, 570 de cadre medii și 270 de cadre auxiliare.

În 1992 s-a deschis primul laborator medical privat sub denumirea Bioclinică, și tot în acel an s-a înființat Europharm- Sucursala Deva, pentru distribuția medicamentelor. Pe lângă cele 25 de secții ale Spitalului Județean, în prezent în Deva mai funcționează trei policlinici, cinci dispensare școlare și un dispensar sportiv, 23 de farmacii, mai multe laboratoare medicale și cabinete medicale individuale.

1. Spitalul Județean Deva. 2 Baia Sărată. (Photo: www.orasuldeva.ro)

Coordonarea întregii rețele sanitare, eliberarea autorizațiilor și avizelor sanitare precum și activitatea de supraveghere a stării de sănătate a populației se face în mod centralizat de către Direcția de Sănătate Publică.

Odată cu pășirea în mileniul III situația medicală pe plan intern cunoaște un avânt puternic datorită progresului tehnologic.

În anul 2001 la conducerea spitalului se afla doctor Ion Demeter, medic primar internist și alergolog cu competență în ecografie, endoscopie și gastroscopie. În anul 2000 cu sprijinul renumitului doctor Goia Emil, fost cadru medical al Spitalului Județean Deva, s-a reușit achiziția unui laborator de gastroscopie și endoscopie performantă pentru identificarea mai facilă pentru medici și mai puțin dureroasă pentru pacienți, a unor posibile boli interne. Totodată s-a demarat și un proces de informatizare la nivel de spital, secțiile fiind dotate cu calculatoare.

Sectia Pneumologie – Dispensar TBC (Photo: www.orasuldeva.ro)

Începând cu anul 2002 la Spitalul Județean Deva se fac operații prin chirurgie laparoscopică, mamografii. De asemenea s-a construit o stație de oxigen unică în județ care asigură o autonomie de 30 zile pentru spital.

Pe lângă dotările cu instrumentar medical, s-au realizat și lucrări de renovare și modernizare la câteva din secțiile de importanță din spital. Astfel, secția A.T.I este dotată la standarde internaționale, cu aparatură de ultimă oră și personal cu o foarte bună pregătire, aceasta ocupând o poziție de vârf cu celelate secții A.T.I din țară.

În luna iunie 2012 s-a inaugurat o nouă secție de neurologie a Spitalului Județean de Urgență Deva. După aproape 30 de ani în care a funcționat într-un spațiu conceput inițial că bloc de locuințe, secția de neurologie a Spitalului Județean de Urgență Deva s-a mutat într-o clădire nouă, investiția fiind derulată cu fonduri de la bugetul Consiliului Județean Hunedoara, care are în subordine unitatea medicală. Secția modernă și spațioasă are 36 de paturi și prezintă multiple facilități. Construcția care a costat 1,5 milioane lei are parter și două etaje, ultimul fiind amenajat că un viitor bloc operator cu două săli de intervenție.

Spitalul Județean Deva

Adresa:
Str. 22 Decembrie nr.58, Deva, HD
Tel.: 0254.227.070; 0254.213.120; 0254.217.799; 0254.222.033; 0254.215.051
Fax: 0254.212.516
Web: www.spital-deva.ro

Spitalul Județean Deva (Photo: www.orasuldeva.ro)

Spitalul Județean Deva (Photo: Iovan Darius)

TAGS:
Comments are closed.