4

aprilie

Inspectoratul de Poliție Hunedoara – Scurt istoric

0 Comments
3 views
7 mins
Inspectoratul de Poliție Hunedoara (Photo: www.orasuldeva.ro)

Informațiile clare despre istoria poliției române apar în principal în perioada modernă, adică după anul 1800. Cu toate acestea, sub diverse denumiri și forme, instituția poliției a fost prezentă alături de stat în toate structurile de guvernare cunoscute în istorie, deoarece este recunoscut faptul că orice stat necesită în mod esențial ordine internă și, implicit, o structură care să o asigure. Începutul secolului XX a adus modificări semnificative în abordarea activității poliției.

Inspectoratul de Poliție Hunedoara (Photo: www.orasuldeva.ro)

Odată cu formarea Statului Național Român, noua epocă ce se anunța a impus instituirea unui sistem de legi și instituții adecvate, care să favorizeze, să apere și să garanteze reformele necesare. După proclamarea unității Statului Național Român la 1 Decembrie 1918, prin Decretul nr. 8 din 12.03.1919 s-a organizat poliția de stat în teritoriile alipite. Acest decret a transferat toate serviciile polițienești din orașele municipale către poliția de stat, atribuindu-le toate responsabilitățile.

Prin Ordonanța Ministerului de Interne din 19.03.1919 s-au înființat și definit circumscripțiile serviciilor de siguranță astfel:

 • Circumscripția Alba-Iulia cu centrul în Alba–Iulia;
 • Circumscripția Baia-Mare cuprinzând Satmar și Sălaj cu centrul în Baia-Mare;
 • Circumscripția Cluj cuprinzând Clujul, Turda, Arieșul cu centrul în Cluj;
 • Circumscripția Arad cu centrul în Arad;
 • Circumscripția Deva cuprinzând Hunedoara cu centrul în Deva.

Aceste circumscripții aveau următoarele atribuții:

 • Menținerea ordinii publice și siguranța statului;
 • Apărarea libertății, siguranței persoanelor și a averii;
 • Prevenirea infracțiunilor și apărarea legii;
 • Restabilirea ordinii publice în caz de tulburări;
 • Orice alte activități stabilite prin lege.

Numărul personalului polițiilor orășenești varia în funcție de numărul de locuitori. De exemplu, la Deva existau doi funcționari superiori, doi agenți secreți, zece ofițeri, doi subofițeri, treizeci de vardiști, o ordonanță de birou și un concipist.

La 28.01.1920, printr-o ordonanță a Consiliului Diligent, au fost înființate serviciile poliției de stat în Petroșani și Lupeni, subordonate Prefecturii de Poliție Sibiu. Pe baza acestor acte normative, în cursul anului 1923, Poliția orașului Deva a devenit poliție de stat, având la acea dată un număr de opt ofițeri, conform documentelor de arhivă. În 1924, s-a înființat Serviciul Special de Siguranță Deva, care includea Secția de Siguranță Orăștie, Brigada de Siguranță Brad și Brigada de Siguranță Petroșani.

Deși Poliția de Stat și Serviciul Special de Siguranță au funcționat separat în cadrul Ministerului de Interne, ele au avut o direcție comună – Direcția Poliției și Siguranței Generale, colaborând în problemele operaționale.

Această structură a fost menținută până în 1929, când a fost introdusă o nouă organizare a poliției, cu următoarea ierarhie:

 • Prefectura Poliției Municipiului București;
 • Inspectoratele Regionale de Poliție;
 • Chesturile de Poliție din municipii;
 • Polițiile din orașele reședință de județ;
 • Comisariatele și Detașamentele de Poliție pentru orașele nereședință, comunele suburbane și comunele rurale.
 • Chestura de Poliție Deva, conform legii, avea sub autoritatea sa următoarele unități polițienești:
 • Comisariatul de Poliție Brad;
 • Comisariatul de Poliție Hațeg;
 • Comisariatul de Poliție Hunedoara;
 • Comisariatul de Poliție Orăștie;
 • Comisariatul de Poliție Petroșani.

În ceea ce privește personalul, Chestura de Poliție Deva era compusă din: un chestor, un secretar, patru comisari, patru agenți de poliție cu atribuții administrative, trei agenți de poliție cu atribuții judiciare, un șef de detașament al gardienilor publici, un detectiv, un subșef de birou, un arhivar, doi telefoniști, un înregistrare și treizeci de gardieni publici.

În 1939, poliția Deva a fost reorganizată sub forma unei poliții de reședință, cu acest statut până la 23 ianuarie 1941, când polițiile au fost desființate, fiind înlocuite de o nouă structură, milițiile, situație care a persistat până la Revoluția Română din 22 decembrie 1989, după care Poliția Română a fost reînființată ca structură.

Înființat prin ordinul Ministrului de Interne, Inspectoratul de Poliție al Județului Hunedoara este instituția specializată a statului care își desfășoară activitatea pentru apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei, a proprietății private și publice, precum și pentru prevenirea și descoperirea infracțiunilor, asigurând respectarea ordinii și liniștii publice.

Sediul Inspectoratului de Poliție al Județului Hunedoara se află în Deva, la adresa str. Mihai Eminescu nr. 128–130, într-un imobil aparținând Ministerului Administrației și Internelor.

Clădirea destinată sediului Inspectoratului de Poliție al Județului Hunedoara a fost construită în anul 1926 și a fost pusă la dispoziție prin Hotărârea Consiliului de Miniștri nr. 268/1955, având o suprafață totală desfășurată de 5.620 mp, din care suprafața construită este de 1.419 mp.

Inspectoratul de Poliție Hunedoara

Adresa: Str. Mihai Eminescu nr.130, Deva, HD
Relaţii cu publicul:
Tel.: 0254.206.722; 0254.227.954
Fax: 0254.227.954

Sediul Miliției Deva în perioada comunistă (pe fosta stradă Karl Marx) (Photo: www.orasuldeva.ro)

TAGS:
Comments are closed.