Stema orașului

Stema orașului Deva. (Photo: wikipedia.org)

Descrierea și semnificațiile elementelor însumate ale stemei municipiului Deva:

Stema municipiului Deva se compune dintr-un scut tăiat.

  • În partea superioară, pe fond roșu, un personaj ecvestru purtând costum antic și steagul dac, un șarpe cu cap de lup, totul de aur.
  • În partea inferioară, pe fond albastru, o cetate de argint având la dreapta soarele de aur, format dintr-o bulina centrală cu raze și la stânga semilună de argint.
  • Scutul este timbrat de o coroană murală de argint formată din 7 turnuri crenelate.

Stema municipiului Deva a fost avizată prin Hotărârea Consiliului local Deva, nr.39/ 1994 și aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.790/27 septembrie 1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.490/12 octombrie 1999.

Semnificația elementelor însumate:

  • Personajul, Regele Decebal, amintește înalta civilizație dacică;
  • Construcția evocă cetatea medievală la adăpostul căreia localitatea s-a dezvoltat;
  • Soarele și semiluna semnifică viața tumultoasă a localității, important centru administrativ, economic și social-cultural al județului Hunedoara;
  • Coroana murală care timbrează scutul, semn specific centrelor urbane, vorbește despre unitatea obștii și desemnează, totodată, locul pe care această așezare îl ocupă în ierarhia orășenească, faptul că este municipiu reședință de județ.

Stema orașului Deva în perioada Republicii Socialiste România. (Photo: wikipedia.org)

 

Stema orașului Deva în perioada interbelică. (Photo: wikipedia.org)

 
TAGS:
Comments are closed.