Casa de Cultură

Casa de Cultură. Centrul Cultural „Drăgan Muntean” (Photo: Iovan Darius)

Centrul Cultural “Drăgan Muntean” Deva este o instituție de cultură subordonată Consiliului Local Deva. Din punct de vedere metodologic, Centrul Cultural “Drăgan Muntean” își desfășoară activitatea în conformitate cu normele elaborate de Ministerul Culturii. Clădirea, devenită prin arhitectură și poziționare reper pentru municipiul Deva, a fost concepută pentru a găzdui o paletă largă de activități culturale: spectacole în genuri diverse, cercuri de creație, ansambluri artistice de amatori, simpozioane, conferințe, colocvii, mese rotunde, festivaluri, concursuri, expoziții, târguri, seri muzical-literare, etc.

Casa de Cultură participa la realizarea programelor naționale și zonale inițiate de Ministerul Culturii, Direcția județeană pentru Cultură, Culte și Patrimoniul Cultural Național Hunedoara, alte organisme cu preocupare în domeniul culturii. De asemenea, angajează și întreține relații culturale cu instituții similare din țară și străinătate.

Inaugurarea Casei de Cultura

Așa arăta actuala Piața Victoriei în anii ’70, înainte de construirea Casei de Cultură și de amplasarea statuii lui Decebal călare. (Photo: Arhivele Naționale Hunedoara)

In perioada comunistă, în cadrul procesului de sistematizare a orașului, întreaga zona centrală a municipiului Deva a fost reconstruită și modernizată. S-au demolat vechile case, iar în locul lor s-au construit blocuri de locuințe, magazine, sedii de instituții, alei pietonale, zone verzi. Pe un teren viran, expropriat, s-a construit în anul 1975, Casa de Cultură, edificiu care și și în zilele noastre, reprezintă un simbol pentru orașul Deva.

Situată în zona ultracentrală a Devei, Casa Municipală de Cultură Deva a fost inaugurată la data de 22 noiembrie 1975. Panglica inaugurală a noului lăcaș de cultură a fost tăiată de tovarășul Ioachim Moga, primul secretar al Comitetului Județean de Partid, președintele Comitetului Executiv al Consiliului Popular Județean.

Cu ocazia inaugurării Casei Municipale de Cultură, Adunarea cetățenilor municipiului Deva au adresat o telegramă de mulțumire Comitetului Central al PCR și tovarășului Nicolae Ceaușescu prin care își exprimă satisfacția, mândria și recunoștința față de sprijinul acordat dezvoltării economice și sociale a județului Hunedoara.

Rod al efortului creator al proiectanților, muncitorilor, tehnicienilor și inginerilor din Deva și județ, noul edificiu înmănunchează contribuțiile Institutului Județean de Proiectări, Trustului Județean de Construcții, Întreprinderii Județene de Industrie Locală, Întreprinderii de Rețele Electrice Deva, ș.a.

Înainte de începerea spectacolului inaugural, participanții au vizitat incinta noului lăcaș de cultură. Acesta a fost construit în așa fel încât să răspundă diverselor cerințe ale practicii culturale.

Proiectul arhitectului Cornel Florea avea la baza tocmai multiplă funcționalitate a edificiului: două săli – una de 600 de locuri pentru spectacole, alta de 120 de locuri pentru activități de microgrup – bibliotecă cu 50.000 de volume, spații pentru activități artistice și tehnico-aplicative, cineclub, universitate populară, sala pentru cenaclul “Ritmuri”, sala pentru discotecă și bar la subsol, ș.a.

La inaugurare, publicul a avut prilejul de a viziona o expoziție de arta plastică cuprinzând lucrări ale unor artiști renumiți: Brăduț Covaliu, Corneliu Baba, Henri Catargiu, D. Ghiață precum și creații ale plasticienilor hunedoreni Iosif Matyas, V. Syivester, I. Tellmann ș.a. A urmat un spectacol – montaj “Cetate nouă-n sărbătoare”, spectacol la care au participat pe scena sute de tineri artiști amatori.

După un libret scris de Petrișor Ciorobea și realizat în regia lui Vasile Chevereșan și Titus Burducea, s-au perindat pe scena corurile devene ale cadrelor didactice, liceelor pedagogic, de muzică, Decebal și al Școlii generale nr.1, tarafurile din Brad, Vața de Jos și Deva, soliștii de muzică populară Maria Olteanu, Cornelia și Elena Jurca, Ieremia Ștefan și Drăgan Munteanu, dansatori populari de la Școala Generală nr.4, Liceul nr 2 și Liceul Pedagogic din Deva, căminelor culturale din Geoagiu, Boșorod, Muncelu Mare, interpreți ai unor dansuri tematice – elevii de la Liceul Pedagogic, Liceul Industrial Energetic, Liceul de Mecanică, Liceul de Construcții, Liceul de Chimie și ai Școlii Generale nr.3. Seara, pe scena Casei de Cultură a avut loc același spectacol pentru tinerii uteciști din municipiul Deva.

În cadrul Casei de Cultură Deva a funcționat și Universitatea Populară, care oferea atestate ce permiteau exercitarea unor profesii în domeniile muzical, coregrafic, arta prelucrării lemnului, cursuri de limbi străine, cenaclul literar Ritmuri, cerc de filatelie, club de șah și bridge.

De-a lungul timpului, în cadrul instituției au funcționat: ansamblu folcloric, orchestră de muzică ușoară, cerc de teatru de amatori, cerc de arte plastice, atelier foto, formație de dansuri moderne, cerc de chitară. Între cei care au activat în cadrul instituției se numără Sandu Popescu, Mircea Lac, Titus Burducea, Mircea Olteanu, Liviu Oros, Ioan Mezei, Vasile Molodeț, Ionel Bujor.

Casa de Cultura 1976. În partea dreaptă a imaginii se văd casele care ulterior au fost demolate pentru a se construi blocuri. (Photo: Colecția Virgil Onoiu)

Casa de Cultură în anii ’80. Casele din jur au fost demolate și s-au construit blocuri. (Photo: Colecția Virgil Onoiu)

Centrul Cultural Drăgan Muntean Deva

Denumirea Casei de Cultură Deva a fost modificată în anul 2002 (la decesul interpretului de muzică populară Drăgan Muntean) în Casa de Cultură Drăgan Muntean Deva. Această denumire a fost păstrată până în anul 2013 când s-a schimbat în Centrul Cultural Drăgan Muntean, denumire considerată oportună în raport cu noile funcțiuni.

Din punct de vedere al continuității și calității prestației artistice, sunt de remarcat Ansamblul Folcloric Silvana, cercurile de balet, dans modern și dans de societate. Între evenimentele care au rezistat timpului și au o longevitate deosebită se numără Festivalul Internațional de Umor Liviu Oros, Festivalurile-concurs de interpretare muzică ușoară pentru copii și tineret Steluțele Cetății și respectiv Stelele Cetății, concertul tradițional de colinde. Casa de Cultură Deva și mai apoi Centrul Cultural Drăgan Muntean Deva au găzduit sau organizat spectacole de revistă, teatru, concerte de muzică clasică, ușoară, populară sau folk precum și simpozioane, conferințe, dezbateri publice, mese rotunde, lansări de carte, expoziții, târguri.

Au susținut stagiuni de concerte sau microstagiuni teatrale Filarmonica Națională Transilvania din Cluj-Napoca, Filarmonica Națională Banatul din Timișoara și Teatrul Național Radu Stânca din Sibiu. Centrul Cultural Drăgan Muntean administrează și Căminul Cultural Sântuhalm și Căminul Cultural Cristur.

Adresa:

Piața Victoriei, Nr.4
Deva, 330085, HD
Tel: 0354.408.907
Fax: 0354.408.908
FaceBook
Web: www.centrulculturaldeva.ro

TAGS:
Comments are closed.